بعد از عید فطر به همراه بهروز (برادر بزرگتر) و حمید و سعید(پسر دایی ها) رفتیم دره #شمخال
یک شب هم ماندیم، خلوت بود!!
خیلی خوش گذشت، خداروشکر بدون تلفات هم برگشتیم
جای همه رفقا خالی
#تفریح
#قوچان
#دره_شمخال
#شمخال_قوچان