در پیوند #ازدواج قرار نیست دو نفر به هم برسند... قرار است با هم به #خدابرسند...
#همسر یعنی #همسفر_تا_بهشت
امام خامنه ای

بعد از کلی اتفاقات عجیب و غریب بالاخره "رسما" به نتیجه رسید.
سوم شهریور ماه 1396 از این پس زادروز تحولی بزرگ و بیادماندنی در زندگی ام خواهد بود.
ازدواج نعمتی است که با خیر و برکت عجین شده و #مسئولیت بزرگی را به انسان یادآور میشود، ازدواج بعثتی بزرگ است که دیگر باید ایستاد و جنگید در راه خدا...
ان شا الله هر چه سریعتر نصیب همه عزیزان مجرد شود.
"پنجمین پرچمدار" به خانواده رشید اضافه شد! قدم ایشان مبارک است و ان شا الله سایه شان مستدام.

پ.ن: هدیه ویژه و سوپر با ارزش عروس خانم:#چفیه مقام عزیز رهبری منقّش به ذکر#یامهدی

پ.ن2: چفیه یک نماد است، نماد مسئولیت پذیری و جهاد. چفیه نماد مبارزه در راه حق است تا شهادت، ان شا الله.
خداراشکر توفیق تبرک به#دوش_نائب_امام_عصر ارواحنا فداه را داشتیم.