این روزها این #عکس در صدر پست ها و توییت های جبهه انقلابیست، من شاملو را دقیق نمیشناسم، نمیدانم هم چرا نباید کتاب شعر #شاملو را دست #رهبریببینیم! 
اما چرا این موضوع برای ما اینقدر عجیب است? فاصله نگاه ما با رهبری نسبت به افرادی که شبیه ما فکر نمی کنند چقدر است?
امروز که رهبری #کتاب_شعر شاملو را می گیرد آیا روزی هم خواهد رسید که از فیلم#کیارستمی تعریف کند یا #شجریان را شخصیتی بنام در تاریخ #انقلاب_اسلامیبداند?!
آیا من که عملکرد سیاسی - اجتماعی شجریان را قبول ندارم نباید صدای او را بشنوم? یا نباید فیلم های کیا رستمی یا#اصغر_فرهادی را ببینم?
یادتات هست قبل از اینکه #فروشندهمنتشر شود چه بلوایی به پا شد که وا اسلاما غیرت ایران و ایرانی رفت ... یا#هیس دختر ها فریاد نمی زنند!
قرار نیست که فرهادی یا شجریان الگوی ما باشند، قرار نیست برای عقایدمان به آن ها اقتدا کنیم اما می شود #هنر افراد را مجزا از شخصیتشان سنجید، عملکرد افراد را مجزا از شخصیتشان سنجید، می شود به #اسکارو #گرمی و #آقاخان افتخار کرد! قرار نیست همه شبیه ما باشند، شبیه ما فکر و عمل کنند! البته نکته #ظریف ماجرا اینجاست فرضا اگر آن #هنر به ابزاری برای مقابله با عقاید ما، مقابله با #انقلاب_مابود داستان چطور می شود?! آنجاست که باید جلوی آن هنر را هم گرفت با آن مقابله کرد، مثلا جلو پخش #ربنا را هم در#صدا_و_سیما گرفت!
آن چیزی که اهمیت دارد این است می شود#فیلم را دید #موسیقی را شنید شعر را خواند، می توانیم لذت ببریم، تحسین کنیم اما به خالق آن علاقه ای نداشته باشیم و او را قدیس نکنیم.
#شاملو #رهبری #تناظر_هنر #انقلاب#نمایشگاه #شجریان #از_سپیده_تا_فریاد