شاید هیچکس در تاریخ فراموش نکند که یک نفری آمد و با دو جمله در دو دوره متوالی توانست رئیس جمهوری اسلامی ایران شود. آمد و گفت "من #سرهنگ نیستم، من حقوقدانم" گوی سبقت در انتخابات را دزدید، دستی تکان داد و 4 سال فلاکت را به ارمغان آورد. 96 هم آمد گفت "میخواستند در پیاده رو ها #دیوار بکشند" گوی سبقت را دزدید لبخندی زد و زندگی ما به خاک سیاه کشیده شد.
جریانی در کشور خوب یاد گرفته است که برای پیروزی در #انتخابات نیازی به فعالیت آن چنانی نیست، سکو هایی از آدم های اسکل و احمق وجود دارد که می توان به راحتی از آن به سمت صندلی های فراخ جهش کرد.
دوگانه #سیاست_خارجی دیگر بوجود نخواهد آمد، کسی هم روی آن سرمایه گذاری نمی کند، چه #FATF پذیرفته شود چه نشود آب از آب تکان نمیخورد، نطفه برجام 2، 3 و 4 هم اصلا بسته نشد! خوش فکر ها، ای مدافعین سنگر ولایت، بی شرف ها در سخت ترین شرایط، در آن گوشه رینگ زیر مشت و لگد ها، به خوبی روی کله پوکتان حساب کرده اند.

واقعا نمی فهمید چطور می شود فیلمی که در سال 89 تولید شده و در سال 93 در روز اول اکران از روی پرده پایین کشیده می شود چرا امروز مجددا روی پرده نقره ای باز گشته است؟! واقعا نمی فهمید که روی احمق بودنتان حساب کرده اند؟! روی احساسی بودنتان حساب کرده اند؟! نمیفهمید سوراخ دعا را پیدا کرده اند؟!

افتضاح روحانی
ذاتا مردم ما علاقه ای به فیلم های تلخ ندارند! کدام فیلم سیاه در صدر جدول فروش جایگزین طنز های کذایی سینما شده؟! #فروشنده اصغر فرهادی را هم با همین روش به پاچه ملت کردند! اگر کمی #چکش را پایین بگیرید اصلا صدایی بلند نمی شود که نگران آن باشید! این مدل مبارزه آخرش شکست است! آقایان 6 سال #فلاکت بس نیست؟! مردم چه گناهی کرده اند که باید تاوان تریبون به دست های #منور_الفکر را بدهند؟!