شخصا بنا نداشتم که پیرامون بحث گورخواب ها نظری دهم، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. از تصاویر تمام موضوع روشن است، تصاویر مظلومیت و اختلاف طبقاتی و مردمان ضربه خورده از اشرافیت را نشان می دهد. عجیب است که یک عده ای سعی می کنند از این مظلومیت ها برای اهداف سیاسی پوچ و کودکانه شان سو استفاده کنند و خود را مدعی عدالتخواهی و ... معرفی کنند. همه می آیند و فریاد وا اسفا سر می دهند اما دریغ از ذره ای اقدام و عمل.

رئیس قوه مجریه طی سخنانی کذایی به مسئله گور خواب ها پرداخته و گفته است:(نقل به مضمون) « در کشور مشکلاتی وجود دارد و باید برای حل آن اختلافات سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم ». اولا که چه ربطی دارد؟ اصلا با فرض اینکه شما هزار هزار دشمن دارید، خب آقای دولت شما درگیر مسائل جناحی نشوید و سعی کنید کارتان انجام دهید؟ نمی شود؟ آیا منتقدین نمی گذارند شما به فقرا و مستمندان برسید؟ واقعا آیا منتقدین نمی گذارند شما شغل ایجاد کنید؟ آیا منتقدین درِ کارخانه ها یکی پس از دیگری می بندند؟

یکی نیست بگوید مگر همین شما نبودید که به دنبال رفاه 3 درصد جامعه التماس ایرباس و بویینگ را برای هواپیماهای چند میلیون دلاری می کردید؟ حال برای گورخواب ها اشک تمساح می ریزید؟ اگر خیلی دلتان می سوزد هزینه 5 تا از همان هواپیما ها را بدهید چند گرم خانه و کمپ ترک اعتیاد بسازند که گورخواب ها خاطر مبارک را آزرده نکنند. همه می دانند که گورخوابی دست پخت دولت برجامی و اشرافی شماست جناب شیخ، واقعا مردم را چه فرض کرده اید؟؟!!

جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور، جمع کنید این تئاتر مسخره تان را که دیگر حال اصولگرا و اصلاح طلب را توامان بهم زده است. با این عملکرد شاذ اعتدال، مدت هاست که پروژه عبور از روحانی نه از طرف جناح ها بلکه از طرف مردم کلید خورده است. لطفا در این چند ماه آخر مردم را با حرف های صدمن یک غاز و شعار های پوچ، نسبت به نظام اسلامی از این بدبین تر نکنید.