همیشه شنیده ایم که می گویند برای روشنفکر شدن، کافیست کتاب های صادق هدایت را دست بگیریم، جملات نیچه را به کار ببریم، مو بلند کنیم، ریش پروفسوری بگذاریم و ... به تعبیری می توان گفت چند سالی است که هم می توان احمق بود و هم روشنفکر، هم می توان جاهل بود و هم مانند روشنفکر ها رفتار کرد.
متاسفانه همیشه در خلال انتخابات ها، نامزد های محترم و طرفدارانشان به یک سری از کلمات و رنگ ها به معنای واقعی کلمه گند می زنند: آزادی، عدالت، عزت، غرور ملی، پیشرفت، توسعه، سیاست خارجی و پیاده رو. با این حال در این سالها به واسطه عملگرایی احمقانه روشنفکر نما ها کم کم آن روی درست روشنفکری و آزادی به عموم مردم منتقل می شود. من تخصصی در روشنفکری ندارم لکن می دانم که در روشنفکری اسلامی، می توان دشمن توبه کرده را هم بخشید، می توان مهربان بود، لبخند زد و همجنسگرایی و سند 2030 را هم رد کرد. در چند سال گذشته به الهام چرخنده به جرم تبریک عید نوروز به مقام معظم رهبری حمله می شود. شهاب حسینی را به لجن می کشند به دلیل اینکه جایزه جشنواره کن را به حضرت مهدی (عج) تقدیم می کند. رکیک ترین فحش ها را نثار تتلو و امثال تتلو می کنند به جرم اینکه مثل روشنفکر نما ها فکر نمی کند، عمل نمی کند و حرف نمی زند. یکی از عجایت این دوره انتخابات حضور کمرنگ قشر هنری و ورزشی است، به مانند انتخابات های اخیر دیگر از کسی حمایت نمی کنند، واقعا چرا؟! آنقدر که این شعبان بی مخ های روشنفکر نما، وحشی هستند که کسی دیگر جرات ابراز عقیده را ندارد. این کسانی که کتاب صادق هدایت صرفا دستشان می گیرند، عمدتا موی بلندی دارند و طبق روال یک سگ نیز در بغلشان است، طاق تحمل هیچ مخالفی را ندارند. متاسفانه شعار زنده باد مخالف من هم به لجن کشیده شده است. البته که این دید بسته و نگاه محدود به مردم، در دو جناح رسمی کشور وجود دارد.
من روشنفکری اسلامی را در مقام معظم رهبری می بینم، کسی که نشان داده است با هر کسی می تواند کار کند چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا، نگاهش به فرهنگ سلبی نیست و ایجابی عمل می کند. اگر مثل سید علی خامنه ای بنگریم، هر کسی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارد را می توانیم خودی حساب کنیم. در روشنفکری اسلامی مهربانی، بخشش و محبت موج می زند، یک زمانی امام حسین (ع) حر را بخشیدند، امام خمینی طیب را در اول انقلاب بخشید، و یک روزی هم از چرخنده ها و تتلو ها می شود حمایت کرد.

انتشار در کانال تلگرام