در خبر ها آمده است که وزیر نسبتا محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به رئیس صدا و سیما خواستار پخش مناجات و ربنا با صدای جناب شجریان بوده اند. اینکه شجریان خوب است یا بد را کاری ندارم و محل صحبت هم این موضوع نیست. مسلما، هنر ایشان قابل ستایش است اما از زمانی که پازل سیاسی دشمنان را تکمیل کرد، فردی غیرقابل تحمل شده است. با این حال شجریان هم خیلی خوب است و هم خیلی مزخرف، بستگی دارد که با کدام عینک به او نگاه کنید.
سال گذشته در شماره چهارم نشریه هم شاگردی عملکرد فرهنگی دولت را بررسی کردیم. تیتر یک آن شماره «وزارت فرهنگ و ارشاد اسکولاری (اسکول اری)» بود. واقعیت امر این است که فرهنگ در دولت معتدل به تعبیر رهبری ولنگار و به تعبیر بنده کاملا اسکولانه مدیریت می شود. آقایان موضوعات اصلی از جمله اصلاح الگوی مصرف، نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سازی به جهت حمایت از کالای ایرانی، حمایت از ناشرین و فیلم سازان را ول کرده اند، چسبیده اند که نمی دانم چرا شجریان نمی خواند، چرا در مشهد کنسرت نیست و ...
خاک بر سر این کشور که همچین آدمی شده است وزیر!! وجدانا آقایان نمی دانند که وزارت فرهنگ جای اسکول بازی نیست جای شوخی بردار نیست؟! آینده مملکت در گرو عملکرد شاذ این آقایان است.
علما، فضلا، بزرگان، اندیشمندان، خردورزان، دانشمندان، دانشجویان و ای کسانی که خود را همه چیز دان فرض می کنید و مارا بی سواد می خوانید، بدانید و آگاه باشید که این مدیریت اسکولانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بی توجهی به موضوعات اصلی کشور خسارات بسیار سنگینی در پی دارد. اینطور نیست که مانند اقتصاد بگوییم در سه سال درست می شود خیر، جبران صدمات آقایان مدت زیادی به طول می انجامد.

انتشار در کانال تلگرام