#ویلایی_ها را دیدم و قلبا پسندیدم
فکر نمی کردم فیلم تا این حد زنانه باشد، چیزی برای آقایان ندارد لکن مسلما بدرد هر #دختر_ایرانی خواهد خورد.
شاید اگر مراجع فتوا دهند که دیدن ویلایی ها بر دختران دهه 80 و 70 واجب شود، کار بیهوده ای نکرده اند، زن تراز انقلاب را به بهترین شکل نمایش می دهد.
چند نکته در مورد فیلم:
1. این فیلم روایتگر زندگی قهرمانان بی ادعای #دفاع_مقدس است، ویلایی ها به نسل امروز می گوید که زن می تواند محکم هم باشد - می شود بدون ادا و اطوار هایی که در اطرافمان مشاهده می کنیم زن بود و محبت و عاطفه داشت - ویلایی ها نشان می دهد که برای موثر بودن لازم نیست چهارگوشه عالم را دور زد، می توان همان چهار دیواری خانه را به مرکز دنیا تبدیل کرد و تاثیر گذاشت، نشان دادند که می شود زنانگی کرد اما باوقار بود.
2. اینکه سر فیلم را در جشنواره بریدند و #شورای_صنفی نمایش هم بی مهری می کند بی دلیل نیست، هرچه #فمنیست های دولتی در این 4 سال ریسیده بودند این فیلم پنبه کرد، فاتحه برابری جنسیتی که خانم های دولت گریبان ها برایش جر داده بودند را خواندند، این یک ساعت و نیم، ماه ها و سال ها تلاش خانم ملاوردی و برابری جنسیتی اش را نابود کرد لذا کاملا منطقی به نظر می رسد که اکرانش را متوقف کنند چراکه چاره ای برای دولتی ها نمانده است.
3. تصویر کاملا مغرضانه انتخاب شده است، عزیزان، هم قطاران ظاهر همین بازیگر های فیلم شبیه #حزب_الهی ها نیست شاید حتی به روحانی هم رای داده باشند، اما توجه کنید که دل متعلق به این جبهه است. "سنگت را زمین بگذار"

انتشار در صفحه اینستاگرام