مسعود رشید، عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در جریان انتخابات ریاست جمهوری برخی ها نظام را متهم به زندان و اعدام کردند که این ظلم به نظام بود و با این حال معتقدم که طرح این موضوع می تواند از موضوعات چالشی در دیدار رمضانیه رهبر معظم انقلاب با دانشجویان باشد.

وی با بیان اینکه انتقاد از سند آموزش 2030 یونسکو با توجه به آسیب هایی که می تواند برای نظام تعلیم و تربیت کشور در برداشته باشد، می تواند از دیگر موضوعات چالشی قابل طرح در این دیدار با رهبری باشد، افزود: دیدارهای دانشجویی رهبر معظم انقلاب هم برای دانشجویان و هم برای رهبر انقلاب جذاب است؛ چرا که در این دیدار دانشجویان در مقابل شخص اول مملکت تندترین نقدها را ارائه می کنند و ایشان نیز از شنیدن این نقدها لذت می برند. با این حال این دیدار به علت اینکه از شادابی و طراوت خاصی برخوردار است، با دیگر دیدارهای رهبر انقلاب متفاوت است.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه باید از رهبر معظم انقلاب به خاطر اینکه فرصت حرف زدن را به نمایندگان مختلف گروه های دانشجویی می دهند قدردان باشیم، گفت: طبیعی است که اظهارات دانشجویان در این دیدارها آرمان گرایانه و مبتنی بر نقد باشد؛ البته رهبر انقلاب نیز به خوبی به نقدها را پاسخ می دهند.