شاید امروز یکی از به یاد ماندنی ترین روز هایم باشد. امروز روزی بود که اولین نشریه ملی جامعه اسلامی دانشجویان در تمام ایران اسلامی منتشر شد. البته که برای این امر دوستان بسیاری زحمت کشیدند و من تنها مسئول شورا سردبیری بودم. کار، کار بزرگی بود و بسیار لذت بخش با تمام سختی هایش.

در این میان لازم است از دوستانی که در این امر بی دریغ کمک کردند نیز نام ببرم.

حسین زینلیان: دبیرکل جاد. برادری بزرگتر که بی دریغ حمایت کرد و بی دریغ مشاوره داد و تمام تلاشش را کرد که نشریه بیرون بیاید

حبیب قادری: قائم مقامم، قوت قلبی است این پسر برای من، از کارش و مسرش زد و رفت تهران برای پیگیری های انتشار نشریه. بعضی از کار هایش فراموش نشدنی است

جسین اخگرپور: معاون مالی اتحادیه، معرکه است و بس. رایزنی های مالی و چاپ خانه را او لطف کرد و انجام داد

ابراهیم وکیلی گندمانی: معاون اجرایی دبیرکل، ساکت و ارام اما بسیار با ذوق. طراح کمکم نکرد و بد قولی کرد اگر ابراهیم نبود در هیچ حالت تشریه منتشر نمی شد. کارش را بلد است

علی ناصری و علی عرب: از دوستان نزدیکم هستند با تمام مشغله ای که داشتند لطف کردند برای نشریه مطلب آماده کردند

خانم اثنی عشری: معاون نشریاتم، خدا خیرشان دهد زحمات بسیاری کشیدند برای شماره اول بنده این الطاف را فراموش نمی کنم

اما از این ها که بگذریم امروز سایت جادنیوز که بنده سر دبیر آن هستم بر حسب مسئولیتم بعد از نزدیک به یک ماه دوباره راه اندازی شد. خبر خوبی بود چون جادنیوز برای تشکل در عین بی ارزشی بسیار مهم است.

این روز نسبتا خوب در اخر که در راه شهرستان بودم جذاب تر نیز شد. اتوبوس در حال چپ کردن بود و من نیز با ابراهیم وکیلی تلفنی صحبت می کردم. ناخداگاه خنده ام گرفت.بی دلیل،

لاستیک جلو اتوبوس ترکید اما چپ نکرد

خداراشکر

94/7/29