طرح سوال از رییس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالی باز هم از حد نصاب افتاد و مطرح نخواهد شد!! چرا?!
چون یک مشت مفت خور را فرستاده ایم مجلس و بر کرسی قدرت نشانده ایم که ذره ای فهم و درک مشکلات ملت را ندارند، لعنت به ما!
مجتبی ذوالنوری نماینده قم سوالی را از رییس جمهور طرح کرده بود و یک عده #باج_گیر هم زیر آن را امضا کرده بودند اما امروز که قرار بود سوال پرسیده شود عده ای تحت فشار دولت و عده ای هم تحت فشار غیر، امضایشان را پس گرفته اند. در هر حالت خاک بر سرتان که اینقدر ضعیفید و خاک بر سرمان که بی لیاقت ها و بی عرزه هایی مثل شما را نماینده خودمان کرده ایم!!! قرار بوده وکلای ملت به جهت بازستانی حقوقمان از جمله پول بر باد رفته در موسسات مالی باشید اما امروز خود آویزان دولتید که مبادا مشکلی برایتان پیش بیاید.
کم این مردم داغ دیده اند?! چند سال است که اسیر پول هایشان در موسسات هستند?! کم تجمع کردند کم تحصن کردند? واقعا فهم این درد های ملت سخت است??!! آیا شما انسانید??
آیا کسی نیست که این مجلس را به توپ ببندد?!
#مجلس #نمایندگان_مجلس #مجلس_دهم#بی_لیاقت_ها#بی_شرف_ها_به_بهشت_نمی_روند

اسامی این نمایندگان:
1- احد آزادیخواه
2-محمد آشوری
3- علی ابراهیمی
4- سلام امینی
5- عبدالغفور ایران‌نژاد
6- علی بختیار
7-علاءالدین بروجردی
8- محمد مهدی برومندی
9- حسن بهرام‌نیا
10- محسن بیگلری
11- شکور پورحسین
12- محمدعلی پورمختار
13- جمشید جعفرپور
14- روح‌الله حضرت‌پور
15- هدایت‌الله خادمی
16-سلمان خدادادی
17- رسول خدری
18- کاظم دلخوش
19- علی‌محمد شاعری
20- کمال‌الدین شهریاری
21- مهدی شیخ
22- بهمن طاهرخانی
23- علی‌اصغر زاهدی عبدوند
24- محمد عزیزی
25- سیدحسن علوی
26- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
27- فرهاد فلاحتی
28- علی کرد
29- حبیب‌الله کشت‌زرع
30- عامر کعبی
31- یحیی کمالی‌پور
32- مسعود گودرزی
33- جلال محمودزاده
34- جلیل مختار
35- احمد مرادی
36- منصور مرادی
37- محمدرضا نجفی
38- سیدراضی نوری
39- همایون هاشمی
40- احمد همتی
41- خدیجه ربیعی
42- سمیه محمودی