اگر نگویم حتما میمیرم! اینکه ببینیم ناحقی اتفاق می افتد یا ناحقی گفته می شود و چون فلان شخصیت آن را گفته از کنارش بگذریم، در این شرایط حتما حکم شهادت ما امضا نخواهد شد و خواهیم مرد...
شاخص خط امام است یعنی معیار سنجش ما برای حرف ها و افاضاتمان اولا دست خط امام یا به تعبیری صحیفه نور(امام) است یا خط و منش و سبک زندگی امام باید باشد و خواهد بود ان شا الله...
انقلاب ما انقلاب آرمان هاست نه تسلیم شدن در برابر واقعیت ها! ما فرزندان خمینی نباید بگذاریم خط امام، فکر امام، منش امام منحرف شود، همانطور که بر حسن روحانی ایراد می گیریم باید جلوی انحراف انقلاب از طرف هر فرد دیگری نیز بایستیم، اینکه گفته شود مرقد امام (کاخ امام) در شان ایشان است و کمتر از این مناسب ایشان نبود گزافه ای بیش نیست! چراکه در زمان زنده بودنش اگر اینطور فکر می کرد خودش شانیت را می دانست و به جای جماران در کاخ های شاه زندگی می کرد.
شخصیت والا و ارزشمند علمی و معنوی آیت الله جوادی آملی جای خود و بسیار قابل احترام، اما نباید گذاشت که مردم اینطور برداشت کنند که بعد از چهل سال فقط جای تاج و عمامه عوض شده است.
متن صریح صحبت های امام به جد با سخنان اینچنینی در تعارض است. 
ناگفته نماند فیلم تقطیع شده است و شاید اصلا منظور آیت الله عظمت ساختگی مرقد امام نبوده باشد و نظر به باشکوهی بزرگداشت 14 خرداد داشته باشند. الله اعلم!
بخش هایی از سخنان ایشان:
یک موى شما بر همه آن کاخ‏نشینها و آنهایى که در این انقلاب هیچ فعالیتى نداشتند، بلکه کارشکنى هم تا آن اندازه که مى‏توانستند مى‏کردند و الآن هم هر مقدار که بتوانند مى‏کنند، یک موى شما بر همه آنها ترجیح دارد؛ بلکه مقایسه یک موى شما با آنها نباید صحیح باشد.
شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایى که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهایى که مستضعف هستند و کاخ‏نشینها آنها را استضعاف مى‏کنند و اینها ثابت کردند که کاخ‏نشینها هستند که ضعیفند و پوسیده‏اند و براى این ملت هیچ کارى نکرده‏ اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود، جوانهاى دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین‏اند و این طبقه محروم جامعه بود که از همه رفاهها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزى مطالبه نکرد.
#امام #مرقد_امام #جوادی_آملی#انقلاب_اسلامی #کاخ_نشینی#کوخ_نشینان #صحیفه #صحیفه_امام#صحیفه_نور #انقلابی_گری #انحراف