روز 13 ابان را باید قدر دانست و سالگرد ان باید هر سال باشکوه تر شود، چرا?
نسل سوم و چهارم انقلاب شاه را لمس نکرده اند، همیشه گیج بوده ایم میان ادم هایی که گاه شاه را الهه خوشبختی توصیف می کردند و صحبت از پسته های درجه یک مدرسه ها می کردند و کسانی که محمد رضا را سفاک و خون ریز می دانستند و از جنایت های میدان ژاله و امثالهم صحبت کردند یا کشف حجاب رضا را روایت می کردند.
مذهبی ها یک جور حکومت پهلوی را روایت و تحلیل می کنند اما اقدامات و پیشرفت تکنولوژی ایران در دوره رضا پهلوی هم غیر قابل انکار است!
با این حال برای نسل جوان امروز صحبت در مورد پهلوی ها کمی سخت است چون سواد و اطلاعات دقیقی نداریم، افکار اکثر هم سن های من نسبت به دوران طاغوت از شنیده ها شکل گرفته است، حال چرا باید 13 آبان را پاس بداریم? چه ربطی دارد?
نکته کلام اینجاست، 13 ابان در ایران چند مناسبت دارد یکی از انها به گفته امام ره انقلاب دوم نام گرفته است. این کلیدواژه "انقلاب دوم" خیلی دقیق است. انقلاب برای ما در واقع نه از بهمن 57 که از ابان 58 شروع می شود، ما شاه را ندیده ایم، حس نکرده ایم و تحلیل و روایت دوران حکومتش سخت است اما رفقای شاه را دیده ایم، هر روز میبینیم، با شاه صفتی هر روز زندگی می کنیم، ترامپ مگر فکر نمی کند شاه و شاخ دنیاست، هر جا را بخواهد هر لحظه بخواهد تحریم می کند، برجام و ... را هم پاره می کند کسی هم جرات نطق کشیدن ندارد.
این نمونه یک شاه است. یک جهانخوار ...
باید شخصیت اینها، استکبار و جنایات اینها هر سال به جوانانمان یاداوری شود، این امریکا و دوستانش یک شاخص و خط کش است برای شناخت دوران طاغوت، برای اینکه حرف زور را لمس کنیم و رگ غیرتمان بیرون بزند. انقلاب برای نسل سوم و چهارم عملا از ابان 58 اغاز می شود. این روز سالگرد انقلاب ماست، انقلابی که مسیر ان در مبارزه با جریان استکبار تکمیل می شود، که ان را با تکیه بر اندیشه های آقای خامنه ای ادامه می دهیم، 13 ابان روز بسیار مهمی است، این مسیر از تاریکی به سمت روشنی امده است و دست ما قرار گرفته و ان شا الله پرچم اسلام را در انتهای افق خواهیم کوبید.
#13آبان#استکبارستیزی#شاه#امام#خامنه_ای#مقام_معظم_رهبری#امام_خامنه_ای#انقلاب_دوم#عزت#استقلال#آزادی#سربلند