دیدار با حضرت ایت الله مصباح یزدی به همراه شورا مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان