اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای / دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب، حسینیه امام خمینی / صف پنجم، سمت راست تصویر