در جای جای کره زمین با هر رنگ، زبان و آیینی، خدمت مسئولینی که دستی در امورات کشور دارند امری ارزشمند تلقی می شود. مدیران ایرانی با توجه به پشتوانه تمدنی خود تفاوتی عمیق و اساسی با دیگر مدیران جهان دارند. شایان توجه است مسئولینی که در جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت هستند وظیفه ای دو چندان بر دوش دارند؛ چرا که این کشور، نامی اسلامی را به یدک می کشد، و همچنین بنیان های جمهوری اسلامی توسط مردی نهادینه شده است که میتوان آن را خدمتگزارترین به مردم دانست.
اما با این تفاسیر سالهاست که باید در کارزارهای انتخاباتی تنها ادعای خدمت را جست و جو کرد؛ و مردمانی که در خلق حماسه ها پررنگ ترین نقش را ایفامیکنند؛ امروز زیر پای سیاست های کور کورانه مدیران دست و پا میزنند. فردی در خرداد 92 شعار می داد که باید مدیر بود؛ نه نوکر! بی شک مادامی که مدیران خودشان را تافته ای جدا بافته فرض کنند، چیزی به نام خدمت در رفتار و کردار و پندارشان دیده نخواهد شد.
این روزها به دلیل سوء تدبیر با تدبیران امیدوار، به اموال امت اسلامی چنگ زده شده؛ و ناکارآمدی دستگاه ها و ضعف بالانشینان دولتی موجبات چپاول بیت المال را برای بعضی نور چشمی ها فراهم کرده است. با توجه به آموزه های دینی و اینکه خداوند "أقرَبُ مِنْ حَبْلِ الوَرِید" است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که در کشوری اسلامی عده ای وقیح از جیب مردم برای خود و اوقات فراغت فرزندانشان حقوق های چندین میلیونی بردارند. در این میان هستند نامردانی که به دلیل مناسبات سیاسی و اهداف پوچ جناحی، خائنین به اموال ملت را از کار برکنار نمیکنند؛بلکه با طناب نخ نما شده ای قبلی ها را مقصر جلوه می دهند و با فرار رو به جلویی، این بار ریش مردم را هدف پوزخندشان قرار می دهند.
در روزگاری که جوانان این مرز و بوم در خط مقدم نبرد حق علیه وهابیت تکفیری مانند شیر غرش می کنند، هستند زالو صفتانی که دست در جیب هموطنانشان کرده و حاصل دسترنج آنها را میمکند. کم نیستند مردمی که کارد به استخوانشان رسیده است و تحمل افسار گسیختگی های دنباله دار مسئولین را ندارند.مشکلات اقتصادی و بیکاری از در و دیوار هر خانه ای بالا می رود و عده ای به جای اینکه برای مردم خدمت کنند از تریبون های عمومی وعده و وعید میدهند؛ اما در خفا به دنبال افزایش دور شکم هستند. ناگفته نماند که این نوشتار تنها بخشی از مصادیق بی لطفی عده ای به اصطلاح مدیر، نسبت به مردم است که این روز ها به شدت محسوس شده است. باید توجه کرد که سفر کیش به بهانه زیباسازی شهری، آسفالت ریزی نامناسب خیابانها در عین اخذ عوارض های سر به فلک کشیده و همچنین عدم حفاظت صحیح از رأی مردم، از سوی مسئولینی که سنگ پیروی از شهدا و امام شهدا را بر سینه میزنند؛ هر کدام به نوبه خود خیانتی بزرگ به ما محسوب می شود.

سرمقاله نشریه نسیم قوچان