به گزارش گروه دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، در جریان برگزاری  نوزدهمین کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعضای شورای مرکزی و سه نفر از اعضای هیئت عالی نظارت این اتحادیه مشخص شدند.

بر این اساس آقایان علی عرب، مسعود رشید، علی خاتونی، حسین اخگرپور، متین منتظمی و رضا نظری و خانمها  اثنی عشری، سعادت الحسینی، سیمری اصل به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

جهان‌بخش سلمانیان، علی پهلوان‌کاشی و میثم ایمانی هم به عنوان اعضای هیئت نظارت مشخص شدند.