فرمان مقام معطم رهبری به جریان حزب اللهی:
اختلافات را کنار بگذارید

پر واضح است که تنها راه پایان دادن به دولت پیرمرد ها اتحاد در جریان انقلابی است. روحانی تنها در صورت اتحاد حزب اللهی ها یک دوره ای خواهد شد. انقلابیون به دور از قدرت طلبی برای کنار زدن خود فروختگان از راس قدرت، باید متحد شوند.

بخشی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه امروز، ٥ مهر ١٣٩٥:
« با ملاحظه‌ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه‌ی اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.
بین برادران مؤمن اختلاف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یک چیزی بگویید، آن یک چیزی بگوید. آن یک چیزی بگوید. یک نفر سومی هم منتظر باشد، به مجردی که شما با هم دعوا کردید، او بیاید از میانه سود خودش را ببرد؛ بردارد ببرد. اینها را باید مراقب بود. امروز کشور به اتحاد نیروها احتیاج دارد. بخصوص نیروهای مؤمن. نیروهای پای کار. سعی کنند از این چیزها اختلاف بوجود نیاورند.»
#پایان_دولت_غربگرا

انتشار در کانال تلگرام