#جهانگیری معاون اول #رئیس_جمهور طی سخنانی بسیار عجیب گفته است که در مورد حقوق های نجومی اصلا تخلفی صورت نگرفته است !!! اگر تخلفی صورت نگرفته بود پس چرا ریاست محترم جمهور در همان روزهای ابتدایی دستورات ویژه جهت پیگیری حقوق ها را دادند و ژست #عدالت_خواهی را می گرفتند؟؟ یا اینکه چرا از قول رئیس #سازمان_بازرسی کل کشور 6 میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است؟؟

اصلا اینکه قرار بوده پیگیری شود و #حقوق_های_نجومی به بیت المال مسلمین بازگردانده شود را فراموش می کنیم.
آقایان نوش جانتان! خون مردم گوارای وجودتان!
خواهشمندیم در مواجه با مطالبات #کشاورزان عزیز نیز مانند پرداخت حقوق های نجومی جهادی عمل کنید و هر چه سریعتر این مطالبات را واریز کنید. معاون وزیر کشاورزی قول داده بودند تا اول مهر ماه پرداخت شود اما جناب جهانگیری مجددا فرموده اند که تا پایان مهر پرداخت می کنند.
لطفا کشاورزان را با #بی_تدبیری خود دلسرد نکنید.

انتشار در کانال تلگرام