شاخص آلودگی هوا قله ها را پی در پی فتح می کند و دولت درمانده تر از همیشه فقط نگاه می کند و به دنبال سیاسی جلوه دادن شرایط است. این آقایان پاستور نشین معلوم نیست مردم را چه چیزی فرض می کنند که از توفیقات در حوزه محیط زیست دم می زنند. چهارشنبه 26 آبان ماه 1395 تمامی مدارس، در تمامی مقاطع در شهر کرج به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شود. اما این تعطیلی ظاهرا اهداف پشت پرده دیگری داشته است که از جان دانش آموزان نیز مهم تر بوده، آقایان خوش تدبیر مدارس را برای استقبال هر چه باشکوه تر از رئیس جمهور معتدل تعطیل کرده اند که مبادا خاطر مبارک شیخ دیپلمات آزرده شود. ماسک بزنند، آن ها را به استقبال هم ببرند و یکی بیاید از توفیقات برجامی و تورم یک رقمی بگوید و همینطور بعد از سه سال بالا نشینی لیست مشکلات رو کند. آیا این ظلم نیست؟

انتشار در کانال تلگرام