مسعود رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا؛ گفت: جریانی که می‌خواهد آمریکا را در داخل کشور بزک کند از شروع دولت یازدهم شکل گرفت. هرچند آقای روحانی و کابینه ایشان افرادی انقلابی هستند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که آمریکا چهره خبیث و پلیدی داشته که سابقه خونین و زشتی در تاریخ خود دارد. چهره‌ای که در آن تنها حمله اتمی جهان به ژاپن و حمله به هواپیمای مسافربری کشورمان و شهادت مسافران بی‌گناه در آن دیده می‌شود؛ که متاسفانه عده‌ای نمی‌خواهند آنرا ببینند.

رشیدی گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث نرمش قهرمانانه را مطرح کردند صرفا در ارتباط با مسأله هسته‌ای و دفاع از حقوق کشورمان در آن حوزه این اجازه را دادند اما عده‌ای به غلط می‌خواهند در همه حوزه‌ها با آمریکا مذاکره کنند و حتی مسأله خورد و خوراک ما را نیز به ارتباط با آمریکا گره زده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور نباید در ارتباط با آمریکا تعریف بشود، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب هم بر اقتصاد مقاومتی برای حل مسائل اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند مسأله اشتغال و کسب و کار جوانان ما نیز باید در داخل کشور حل شود.

وی تاکید کرد: مسئولین ما نباید اهمال و سؤ مدیریت خود را به عدم رابطه با آمریکا ارتباط دهند چرا که اینگونه مسائل در اقتصاد ما باید در داخل کشور و نه در ارتباط با آمریکا حل بشود.

رشیدی ادامه داد: آمریکا در مسأله مذاکرات و تحریم‌ها نیز به تعهدات خود عمل نکرد بلکه تحریم‌ها را از کمد مسأله هسته‌ای به کمد مسائل حقوق بشر و موشک‌های سپاه منتقل کردند و این‌ نشان می‌دهد که آنها قصد ندارند با کشور ما مشکلات و دشمنی‌شان را تمام کنند؛ و بعد از این هم مذاکرات در هیچ موضوعی نتیجه‌ای نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: ما هر زمانی به ‌آنها لبخند زدیم آنها گستاخی‌شان بیشتر شد اما هر زمان اقتدار نشان دادیم و موشک‌هایمان را نمایش دادیم آنها کوتاه آمدند و عقب کشیدند.

رشیدی در پایان گفت: در مسأله رای اعتماد برای وزرای کابینه دولت مجلس نهایت همکاری را با دولت داشت و دولت نیز بهتر است از این فرصت و فضای همدلی و همراهی برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند و مسائل را در داخل کشور حل کند.